Php, 💾 Yazılım

PHP count() Fonksiyonu

PHP’de bir array içerisindeki tüm değerleri saymak için kullanılan fonksiyon örneği.