MySQL

MySQL LIKE parametresi

SQL ile yapabileceklerinizi sadece hayal dünyanız sınırlayabilir. Mükemmel ve basit parametrelerden birisi de ‘LIKE’ yani Türkçe karşılığı tam olmasa da…